Servicii web

Servicii web

În vederea realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, Centrul de telecomunicaţii speciale asigură platforma de găzduire a paginilor web oficiale, dezvoltate în baza şablonului unic asigurat de Centrul de Guvernare Electronică.

 

Şablonarea paginilor web ale autorităţilor administraţiei publice are drept scop garantarea calităţii şi utilităţii site-urilor web respective, acoperind astfel următoarele obiective de bază:

 • orientarea spre utilizator/cetăţean;
 • navigarea simplă şi eficientă, cu păstrarea senzaţiei aceluiaşi spaţiu informaţional/virtual pe oricare din site-urile guvernamentale;
 • utilitate  maximă;
 • sporirea nivelului de transparenţă a activităţii AAP şi a accesului la informaţia de interes public;
 • unificarea stilului grafic, care să reflecte apartenenţa la spaţiul statal şi să corespundă statutului AAP.

Oferirea şablonului şi găzduirea paginilor web

Lista autorităților care beneficiază de șablon și găzduirea paginii web oficiale, în mod gratuit, poate fi accesat la următorul link: http://lex.justice.md/document_rom.php?id=342367F5:18EB0128.

Condiții de obținere a șablonului și modalitatea de utilizare:

 • Instanța pentru dezvoltarea site-ului și datele de acces la ea se oferă în baza unei solicitări oficiale adresate CTS.
 • Transmiterea datelor de acces Beneficiarului se confirmă prin semnarea Actului de primire predare.
 • Pe motiv de securitate și în corespundere cu Hotărîrea guvernului 188 din 03.04.2012,  toate site-le dezvoltate în baza șablonului sunt găzduite în Centrul de date CTS (în perioada de dezvoltare și post dezvoltare).
 • Beneficiarii pot configura propria pagină avînd acces la panoul de administrare a sitului (CMS Drupal).
 • Posibilitatea utilizării șablonului de către entitățile subordonate autorităților publice se examinează în baza unei solicitări oficiale.
Configurarea paginilor web oficiale pentru autoritățile administrației publice

Autorităţile administraţiei publice care au obţinut şablonul pentru a dezvolta o pagină web, dar din anumite considerente nu dispun de abilităţi în acest domeniu, pot beneficia de servicii de configurare a paginilor web, oferite de CTS în bază de contract.
Paginile web create de CTS, sunt dezvoltate doar în baza şablonului unic.

Procedura semnării unui contract de configurare web:

 • În caz dacă întîmpinați greutăți în conturarea unei structuri a paginii web, sunt propuse, spre orientare, pachetele web oferite de CTS. Ca rezultat, al identificării unui pachet, va fi mai simplu de evaluat costurile aproximative ale serviciilor de configurare a paginii web.
 • Pentru a stabili un plan exhaustiv de configurare şi defini o structură exactă a site-lui, beneficiarilor li se oferă spre completare un Formularul de configurare a site-lui.
 • Odată ce a fost completat,  Formularul se expediază spre analiză şi apreciere a volumului de lucru, termenilor și prețului contractului, la adresa electronică web@cts.md .
Servicii suport web

Toate autoritățile publice şi entităţile acestora care au lansat un site pe platforma Drupal şi nu dispun de posibilități necesare pentru a-l administra, pot beneficia de serviciul suport web oferit de CTS în baza unui contract.
Asigurarea permanentă a funcţionalităţii și securității site-lui, actualizarea modulelor, structurii și conținutului acestuia, reprezintă garanţia calităţii unui site oficial.

 

Pentru a beneficia de consultanţă cu privire la serviciile web oferite de CTS, apelați la Call Centru CTS – 0 22 820 911.

36511

Feedback