Servicii CERT

Servicii CERT

Centrul pentru Securitatea Cibernetică  cert.gov.md

În vederea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului Nr. 746 din 18.08.2010 "Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat", în cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" a fost creat Centrul pentru Securitatea Cibernetică - CERT-GOV-MD. Denumirea CERT vine de la Echipa de răspuns la incidentele legate de securitatea calculatoarelor (Computer Emergency Response Team), care este o echipă de experţi în securitate informatică, a cărei principală sarcină este să răspundă la incidente ce ţin de securitatea sistemelor informaţionale. Acesta asigură serviciile necesare pentru gestionarea incidentelor şi sprijinirea beneficiarilor în recuperarea de pe urma încălcărilor de securitate.

Misiunea Centrului pentru Securitatea Cibernetică este de a susţine societatea moldovenească în protejarea împotriva incidentelor TI. CERT-GOV-MD este punctul central de raportare şi coordonare privind incidentele de securitate în sistemele de comunicaţii şi informatice, aflate în administrarea Centrului de telecomunicaţii speciale. CERT-GOV-MD facilitează schimbul de informaţii privind incidentele TI între organizaţiile din societate şi diseminează informaţiile legate de noi probleme, care ar putea împiedica funcţionarea sistemelor TI guvernamentale. Totodată, CERT-GOV-MD asigură informaţii şi consultanţă privind măsurile pro-active, precum compilarea şi completarea  statisticilor.   

CERT-GOV-MD a fost creat pentru a asista beneficiarii în utilizarea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice în implementarea măsurilor proactive şi reactive în vederea reducerii riscurilor de incidente ale securităţii TI şi acordarea asistenţei în reacţionarea la incidente. Centrul, de asemenea, examinează incidentele apărute în reţele moldoveneşti şi care sunt raportate de către cetăţeni şi instituţii din Republica Moldova, precum şi din străinătate.
 
Obiective CERT-GOV-MD:

  • creşterea gradului de conştientizare a autorităţilor publice şi instituţiilor guvernamentale;
  • îmbunătăţirea nivelului de securitate cibernetică în cadrul guvernului;
  • construirea unor relaţii strategice pentru a îmbunătăţi securitatea cibernetică a infrastructurilor critice naţionale, precum şi ale întreprinderilor.


Soluţionarea ameninţărilor actuale şi întărirea securităţii în societatea digitală este o responsabilitate comună a autorităţilor statului, a cetăţenilor, a companiilor private şi a celor de stat, atît la nivel naţional cît şi la nivel mondial. Spaţiul cibernetic este un mediu complex, care constă din interacţiunile dintre persoane, programe şi servicii, însoţite de distribuţia mondială a instrumentelor şi reţelelor ce ţin de tehnologia informaţională şi de comunicaţii.  

Pe fundalul creşterii globale a numărului incidentelor semnificative de securitate cibernetică, pregătirea pentru situaţii de urgenţă devine tot mai importantă.
Pregătirea întreprinderilor din Moldova de a răspunde la atacuri cibernetice este esenţială pentru rezistenţa cibernetică a Moldovei. Odată cu apariţia şi dezvoltarea programelor malefice şi instrumentelor de atac noi şi mai sofisticate, CERT-GOV-MD elaborează şi implementează o amplă gamă de măsuri în domeniul securităţii reţelelor şi al informaţiei.


Serviciile de bază ale CERT-GOV-MD sunt constituite din următoarele măsuri:

  • pregătirea şi prevenirea;
  • depistarea şi reacţia;
  • reducerea riscurilor;
  • redresarea după incidente.


Beneficiari ai serviciilor CERT-GOV-MD sunt autorităţile publice, precum şi oricare altă persoană juridică, în interesul căreia sînt prestate serviciile Centrului de telecomunicaţii speciale.

34427

Feedback