Semnătură Electronică

Semnătură Electronică

În condiţiile globalizării economice, semnătura electronică devine un element indispensabil al mediului de afaceri modern şi administrării electronice de stat. În cazul Republicii Moldova acest slogan a căpătat o dimensiune concretă. Viteza de adoptare a deciziilor şi încheierea contractelor poate contribui considerabil la economisirea mijloacelor financiare, mai ales a celor publice, sau poate deveni un instrument important al economiei de piaţă.

 

Pentru a obține Pachetul ”Semnătura Electronică” accesați următorul link: http://www.servicii.cts.md.

 

La momentul actual funcționează 2 centre pe tot teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează: 

  • Chișinău (str. 31 August 1989 nr.82, sediul Ministerului Justiției);
  • Cahul (str. M. Eminescu 43), Camera de Comerț și Industrie.

 

Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale" are un rol important în asigurarea implementării semnăturii electronice în Republica Moldova, oferind toată gama de servicii în acest domeniu. Unicul Centru de certificare a cheilor publice acreditat în Republica Moldova creat în cadrul Centrului de telecomunicaţii speciale, este garantul autenticităţii semnăturii electronice, precum şi a forţei ei juridice. Centrul de certificare prestează servicii în domeniul semnăturii electronice nu doar autorităţilor publice, dar şi persoanelor fizice şi juridice.

 

Utilizarea semnăturii electronice oferă următoarele avantaje:

  • reduce considerabil timpul folosit la încheierea tranzacţiilor şi realizarea schimbului de documente;
  • perfecţionează şi reduce cheltuielile ce ţin de procedura de pregătire, distribuire, evidenţă şi păstrare a documentelor;
  • garantează autenticitatea şi integritatea documentaţiei;
  • minimizează riscurile pierderilor financiare legate de sporirea confidenţialităţii schimbului informaţional;
  • permite crearea unui sistem corporativ pentru schimb de documente;
  • asigură autentificarea reciprocă a utilizatorilor.Servicii în cadrul Centrului de certificare a cheilor publice sunt:

 

Servicii în cadrul Centrului de certificare a cheilor publice sunt:

105235

Feedback