Centrul de Date al Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”

Centrul de Date al Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”

 
În anul 2006 Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” a creat şi a pus în exploatare Centrul principal de telecomunicaţii (Centrul de Date). Acesta a fost creat în conformitate cu cerinţele standardului internaţional de securitate informaţională ISO 17799.

   
Centrul de Date reprezintă elementul de bază al reţelei de telecomunicaţii unice de stat, care face posibilă transmiterea securizată a datelor, utilizînd NGN (Next Generation Network). De asemenea, acesta asigură păstrarea securizată a depozitelor de date, protecţia lor împotriva accesului neautorizat, viruşilor, cît şi codificarea informaţiei la momentul schimbului acesteia între instituţii.


Centrul de Date permite Întreprinderii prestarea unui spectru larg de servicii, cele de bază fiind hosting-ul, colocarea, VPS, VDS şi serviciile complexe de administrare a serverelor.

 

Hosting – Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” deţine servere proprii, securizate şi monitorizate 24/24 de către echipa noastră. Serverele beneficiază de conexiuni în bandă largă la Internet, toate conturile de găzduire web fiind monitorizate prin softuri moderne pentru a preveni dereglări din anumite erori ale site-urilor.


Colocare – chiria spaţiului fizic în dulapurile de telecomunicaţii ale Centrului. Dulapurile se află în cel mai performant Data Centru din Republica Moldova. Este asigurată alimentarea cu curent electric, climatizare, pază, etc., în corespundere cu cerinţele standardelor internaţionale în acest domeniu.

Prin serviciile de colocare, Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" asigură:

 • Mediu securizat, cu acces limitat la centru de date;
 • Sistem performant de climatizare;
 • Monitorizare reţea 24x7x365;
 • Cabinete metalice închise, pentru siguranţa sporită;

  Servicii opţionale prestate în cazul colocării:

 • Internet de înaltă calitate;
 • Servicii opţionale de administrare a serverelor;
 • Servicii opţionale de backup;
 • Adrese IP suplimentare, la cerere.

   

  Tarifele pentru serviciul de găzduire web

Astfel, putem oferi fiecărui client viteze foarte mari de acces, stabilitate şi suport rapid. Pentru detalii vizualizaţi Catalogul de Servicii.

 


 

37176

Feedback