Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”

Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”

Problema asigurării securităţii circulaţiei rutiere devine tot mai acută, avînd o importanţă socială majoră odată cu intensificarea traficului rutier şi sporirea rolului acestuia în economia naţională.

În contextul dezideratului Republicii Moldova, privind aderarea la Uniunea Europeană, un rol important revine modernizării sectorului transporturilor, în special sub aspectul sporirii securităţii traficului rutier.

În această ordine de idei, în luna martie a anului 2010, Republica Moldova a semnat rezoluţia ONU privind declararea anilor 2011-2020 „Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere”.

Pornind de la gravitatea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la acest capitol, Guvernul, prin Hotărîrea nr.1214 din 27 decembrie 2010, a aprobat Strategia naţională pentru siguranţa rutieră, care stabileşte drept obiectiv prioritar constituirea unei baze pentru o politică de siguranţă rutieră eficientă şi durabilă, ce include organizarea domeniului siguranţei rutiere din punct de vedere strategic şi instituţional, crearea unui sistem eficient de management în domeniul siguranţei traficului rutier, precum şi creşterea gradului de conştientizare a siguranţei rutiere la nivel naţional.

În acest proiect de importanţă statală, Centrului de telecomunicaţii speciale îi revine rolul de deţinător al sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere, care i-a fost atribuit prin Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 17.01.2012, cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.  


Prin urmare, Centrului de telecomunicaţii speciale i se transmit atribuţiile privind crearea, implementarea, ţinerea, dezvoltarea şi mentenanţa sistemului dat, asigurarea schimbului de informaţii prin intermediul STAAP, plasarea echipamentului în Centrul de Date, asigurarea funcţionalităţii întregului Sistem. Realizarea atribuţiilor deţinătorului se efectuează în baza contractelor încheiate între posesor şi deţinător.

La momentul actual, Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” este la etapa de implementare.

9455

Feedback