Semnatura Mobilă

Semnatura Mobilă

„Semnătura mobilă” este un serviciu inovator, care permite autentificarea în spaţiul virtual pentru probarea identităţii cu ajutorul telefonului mobil. Cu „Semnătura mobilă” cetăţenii pot  semna la distanţă, online, diferite acte, rapoarte, declaraţii sau cereri. La fel, cetăţenii au posibilitatea de a accesa servicii electronice atît publice, cît şi private.

Spre deosebire de alte ţări, unde Semnătura mobilă a fost dictată de sectorul bancar, în Republica Moldova, lansarea acestui serviciu este realizată prin intermediul parteneriatului dintre Guvern şi sectorul privat, care denotă existenţa unei guvernări deschise şi transparente.

Pentru obţinerea dreptului aplicării semnăturii digitale prin intermediul telefonului mobil, sunt folosite certificatele eliberate de Centrul de telecomunicaţii speciale, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor este oferit operatorilor de telefonie mobilă.

Certificatul cheii publice pentru serviciul „Semnătura mobilă” este eliberat de Centrul de certificare a cheilor publice, care este parte a Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”.

Utilizatorii semnăturii mobile pot fi siguri de faptul că aceasta va oferi un grad sporit de securitate a operaţiunilor executate, integritatea datelor, rapiditatea procesării, confidenţialitatea şi nonrepudierea.

Prin alte cuvinte, semnătura mobilă nu este altceva decît semnătura digitală emisă în mod tradiţional de Centrul de telecomunicaţii speciale şi potrivit legii nr. 264 din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, documentele electronice se echivalează cu documentele pe hîrtie semnate olograf.

Serviciul „Semnătura mobilă” a fost lansat ca rezultat al colaborării dintre Centrul de telecomunicaţii speciale, Centrul de Guvernare Electronică şi operatorii de telefonie mobilă.

Astfel, prin activitatea sa zilnică, Centrul de telecomunicaţii speciale îşi aduce aportul său la realizarea prevederilor Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării,  precum şi la sporirea accesibilităţii serviciilor publice electronice.

7613

Feedback