M-Cloud

M-Cloud

Centrul de telecomunicaţii speciale, alături de Centrul de Guvernare Electronică, este responsabil de dezvoltarea, implementarea şi menţinerea infrastructurii comune pentru Guvern - „M Cloud”, în baza tehnologiei de „Cloud Computing”.


„Cloud computing” schimbă modul tradiţional în care instituţiile funcţionează şi oferă soluţia de reorganizare a structurii informaţionale a unei instituţii. Sistemul permite renunţarea la mijloacele de program complicate, diferite pentru fiecare instituţie în parte, cu sisteme de operare închise. Platforma tehnologică “M-Cloud” este un proiect la care Guvernul a lucrat din 2011, care vine să fortifice infrastructura tehnologică pentru a presta servicii electronice calitative.


Implementarea sistemului M-Cloud aduce după sine un şir de avantaje, cum ar fi economisirea resurselor, eliminarea costurilor de mentenanţă, creşterea calităţii managementului datelor, creşterea securităţii informaţionale, livrarea serviciilor de calitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.


Republica Moldova se numără printre primele ţări din lume, deopotrivă cu SUA, Australia şi  Marea Britanie, care utilizează tehnologia Cloud Computing pentru eficientizarea proceselor operaţionale interne din Guvern.


Soluţia “Cloud Computing-MCloud” a obţinut premiul internaţional  “Best Cloud Project in Central & Eastern Europe”, fapt care atestă încă o dată succesul proiectului dat.

8678

Feedback