Un grup de experți din Belarus în vizită la Î. S. Centrul de telecomunicații speciale

Un grup de experți din Belarus în vizită la Î. S. Centrul de telecomunicații speciale

26 octombrie curent, o delegație din Republica Belarus a întreprins o vizită la  Î.S. Centrul de telecomunicații speciale. De asemenea, la întrevedere au participat reprezentanții Centrului de guvernare electronică.

 

Întrevederea a avut drept obiectiv schimbul de experiență în domeniul  guvernării electronice. În acest sens, directorul general al CTS, Serghei Popovici, a prezentat oaspeților activitatea  Întreprinderii, axând-se, în special, pe serviciile sistemului de telecomunicaţii a autorităților publice și cele mai bune practici în domeniul serviciilor telecomunicaționale și de asigurare a securității informaționale la nivel guvernamental. La fel, dl Popovici a vorbit despre aportul Centrului de telecomunicații speciale la implementarea serviciilor publice electronice în colaborare cu Centrul de guvernare electronică, menționînd, totodată și despre crearea și funcționalitatea platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud, urmînd prezentarea acesteia pe viu. La rîndul lor, reprezentanții delegației din Belarus s-au expus asupra experienței lor în domeniul implementării  e-serviciilor la nivel de stat.

 

În urma discuțiilor, delegația s-a arătat impresionată de succesele RM în domeniul implementării guvernării electronice, constatînd avansarea și ritmul rapid de implementare a proiectelor TIC la nivel guvernamental.

 

În urma întrevederii, Directorul general al Î. S. Centrul de telecomunicații speciale, Serghei Popovici, a menționat că “împărtășirea schimbului de practici în domeniul guvernării electronice sunt absolut necesare pentru orice stat, întrucît, zilnic, acest domeniu evoluează, se modernizează, iar fiecare țară are propriile sale tehnici de lucru. Cu siguranță acest schimb de experiențăva contribui la dezvoltarea unei bune relații de colaborare, oferind posibilitatea realizării unor noi proiecte în domeniul tehnologiilor informaționale pe viitor”.

 

 

 

4462

Feedback