Sistemul informațional e-Integritate va fi pus în aplicare de la 1 ianuarie 2018

Sistemul informațional e-Integritate va fi pus în aplicare de la 1 ianuarie 2018

 

Astăzi, directorul general al Î.S. “Centrul de Telecomunicații Speciale”, domnul Serghei Popovici, a participat la întrunirea părților implicate în elaborarea și lansarea sistemului informațional e-Integritate.

 

 

Sistemul de declarare online a averii și intereselor personale “e-integritate” va fi funcțional începând cu 1 ianuarie 2018. Acesta va permite funcționarilor publici să depună electronic declarațiile averii și intereselor personale, utilizând semnătura electronică.

 

Semnăturile electronice pentru utilizarea sistemului e-Integritate se eliberează gratuit subiecților declarării de către Centrul de Telecomunicații Speciale conform procedurii stabilite în Regulamentul cu privire la modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților declarării averii și a intereselor personale.

 

Sistemul e-Integritate a fost dezvoltat de către Centrul de Guvernare Electronică cu suportul Băncii Mondiale și este pus în aplicare de Autoritatea Națională de Integritate și Centrul de Telecomunicații Speciale.

 

Declararea electronică a averii și intereselor personale este o parte integrantă a e-Guvernării, inclusă în Planul de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării.

1780

Feedback