Schimb de experiență în domeniul implementării sistemului informațional judecătoresc cu experții din Ucraina

Schimb de experiență în domeniul implementării sistemului informațional judecătoresc cu experții din Ucraina

5 aprilie curent, o delegație a reprezentanților sistemului judecătoresc din Ucraina au vizitat Î.S. Centrul de Telecomunicații Speciale (CTS), în cadrul vizitei oficiale în Republica Moldova. Scopul principal fiind informarea și schimbul de experiență în domeniul implementării și funcționării Programului Integrat de gestionare a Dosarelor (PIGD), precum și creării infrastructurii sistemului informațional judecătoresc din RM. La întrevedere au participat și reprezentanții Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ).

 

Întrevederea sa axat în special pe informarea privind necesitățile tehnice dezvoltării unui program integrat de gestionare a dosarelor, cadrul normativ necesar implementării unui astfel de program, cât și alte informații utile în realizarea unui sistem informațional judecătoresc funcțional și transparent.

 

Oaspeții s-au arătat interesați de colaborarea AAIJ și CTS în administrarea și mentenanța sistemului informațional judecătoresc din Republica Moldova, etapele de dezvoltare a acestuia, mentenanța și utilizarea practică a PIGD-ului și rolul acestuia în modernizarea și transparența sistemului judecătoresc din RM.

 

CTS fiind operatorul tehnico-tehnologic al sistemului informațional judecătoresc, din anul 2009, asigură funcționarea constantă, mentenanța, precum și securitatea tuturor sistemelor informaționale, echipamentelor și infrastructurii  informaționale din instanțele judecătorești din Republica Moldova.  La fel, asigură găzduirea și administrarea Portalului instanțelor judecătorești, a echipamentului de înregistrare audio; asigură mentenanța și perfecționarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), ținând cont de modificările în legislație, regulamente și procedurile administrative.

 

Serghei Popovici, directorul general al Centrului de Telecomunicații Speciale, a accentuat importanța existenței unui sistem informațional judecătoresc corespunzător cerințelor justiției, transparent, sigur și funcțional. În acest sens Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor sporește eficiența funcționării  instanțelor de judecată și permite desfășurarea activității acestora mai aproape de cetățeni. Domnul Director a specificat că „schimbul de experiență permite ambelor părți identificarea unor noi soluții tehnice și a celor mai bune practici în vederea eficientizării activității sistemului judecătoresc transparent și corect”.

 

Reprezentanții delegației au menționat că sunt impresionați de calitatea sistemului informațional judecătoresc din Moldova, în special, de existența PIGD, care sporește eficacitatea funcționării instanțelor de judecată. La fel, și-au exprimat dorința și intenția de a crea un astfel de program în Ucraina și de a utiliza în acest scop, informațiile acumulate în cadrul întrevederii.

1534

Feedback