(INTERVIU) Serghei Popovici: Investim în profesionalism și calificare pentru a avea rezultate valoroase

(INTERVIU) Serghei Popovici: Investim în profesionalism și calificare pentru a avea rezultate valoroase

În ce măsură a reușit CTS să facă față în 2017 sarcinilor pe care le are?

 

2017 a fost un an important, dat fiind faptul că Republica Moldova se află într-o perioadă activă de implementare a reformelor, care se reflectă și asupra domeniului TIC. Unul din obiectivele de bază al Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale” este să asigure funcționalitatea și securitatea informațională a Sistemului de telecomunicații a autorităților administrației publice. Pot să afirm, că au fost depuse toate eforturile pentru a face față obiectivelor întreprinderii, iar experiența anilor precedenți a jucat un rol foarte important în acest sens.

 

Care au fost cele mai mari provocări în 2017 în domeniul TIC?

 

Domeniul tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor este segmentul cu una din cele mai mari rate de creștere în economia RM. Acest fapt ne oferă încredere în posibilitatea dezvoltării unor rezultate eficiente pentru societate. O provocare pentru cei care activează în acest domeniu este menținerea continuă a tonusului și a capacității întreprinderii, în așa fel ca activitatea acesteia să fie eficientă, profitabilă și utilă atât pentru entitatea sa, cât și pentru beneficiari.

O altă provocare pentru CTS este să prevină și să remedieze atacurile cibernetice în adresa autorităților administrației publice, în acest sens în cadrul întreprinderii activează Centrul pentru Securitate Cibernetică CERT-GOV-MD, ca echipă de răspuns la incidentele legate de securitatea informațională. La fel, echipa CERT-GOV-MD, pe lângă perfecționarea prin intermediul studiilor de specialitate și cooperarea cu instituțiile din domeniul securității cibernetice din alte țări, participă și organizează activități menite să sporească conștientizarea importanței siguranței online, acordând o atenție sporită subiectului prezenţei copiilor în mediul virtual și protejării acestora de pericolele care tot mai des se strecoară în spațiul online.

Pentru CTS provocarea este calea spre succes, nu există uși care nu pot fi deschise, există profesioniști care pot găsi cheia potrivită. Noi investim în profesionalism și calificare pentru a avea rezultate valoroase.

 

Ce evenimente au marcat activitatea CTS în 2017?

 

În acest an, au avut loc mai multe evenimente la care CTS a fost parte, însă trei din ele s-au evidențiat printr-o amploare mai mare. În luna aprilie a fost prezentat raportul de totalizare a „Exercițiului cibernetic pentru persoanele cu funcții de decizie din cadrul sectorului public și privat”, desfășurat cu câteva luni mai înainte. În cadrul lunii securității cibernetice, la data de 27 octombrie, a avut loc „Cybersec 2017”, unde experții în securitate cibernetică, reprezentanți ai sectorului public și privat, ONG-uri și reprezentanți ai mediului academic s-au întrunit în cadrul conferinței, cu comunicări adaptate diverselor categorii de public, menite să-i ajute să-și protejeze datele cu caracter personal, să utilizeze corect serviciile online reducând la maxim riscurile de a deveni victime ale unei infracțiuni cibernetice. Iar în luna noiembrie, am fost onorați să fim coorganizatori ai „Joint Cyber Drill ITU – ALERT pentru Europa și regiunile CSI”, un eveniment premieră pentru Republica Moldova, care reprezintă un exercițiu cibernetic de importanță regională, menit să dezvolte și să fortifice abilitățile de protecție împotriva atacurilor cibernetice, oferind echipelor naționale de răspuns la incidente o platformă eficientă de colaborare și schimb de experiență, cu reprezentanți din peste 24 de țări, implicându-se într-un șir de simulări de atacuri frecvent întâlnite în spațiul virtual.

La fel, vreau să menționez, că CTS a semnat un șir de memorandumuri de cooperare cu mai multe instituții ale căror domenii de activitate sunt asemănătoare cu ale CTS-lui, din mai multe țări, având drept scop primordial asigurarea unui schimb de experiență în domeniul securității informaționale și colaborarea în vederea organizării mai multor evenimente și activități de promovare a securității cibernetice.

A fost un an productiv, care a inițiat noi parteneriate, a dezvoltat noi idei pentru un viitor tehnologic avansat și a stabilit noi obiective pentru activitatea întreprinderii.

 

Căror direcții de activitate din cele de care sunteți responsabil ați atras atenție mai mult în 2017?

 

Am fost atenți față de toate direcțiile de activitate, doar așa poate fi asigurată o funcționare corectă a unei întreprinderi, după părerea mea.

Dat fiind faptul că CTS asigură administrarea, deservirea și dezvoltarea Sistemului de telecomunicații a autorităților administrației publice, este nevoie de o atenție sporită față de aceste activități, luând în considerație importanța și rolul unei funcționări fără deficiențe a sistemului.

Vreau să menționez că unele domenii sunt aproape autonome și necesită doar intervenție de mentenanță, iar altele sunt mereu în schimbare și necesită atenție mai concentrată. Aici vorbesc despre securitatea cibernetică, nimeni nu poate ști când va avea loc un atac, chiar dacă putem fi siguri că acestea au loc în fiecare secundă, nu știm exact care va fi mai periculos și unde se poate strecura breșa de securitate. În acest sens, echipa CTS a distribuit atenția proporțional și conform necesităților fiecărei direcții de activitate a întreprinderii.

 

Ce tendințe noi pentru domeniul Dvs. au ieșit în evidență în 2017?

 

În domeniul tehnologiilor informaționale, mereu apar noi tendințe și provocări, suntem responsabili să aplicăm tehnologii care sunt în pas cu timpul și care pot face față cerințelor de securitate. Doar așa putem vorbi despre o creștere economică și o dezvoltare durabilă a țării. Republica Moldova are potențial, este nevoie doar de implementat politici și strategii potrivite, de urmat exemplele de succes ale partenerilor din statele mai dezvoltate și de investit în resursele umane și inovațiile tehnologice de ultimă generație.

 

Ce măsuri se impun ca CTS să poată face față noilor provocări din acest domeniu?

 

Urmărim și preluăm de la partenerii internaționali cele mai bune practici. Implementăm acele măsuri care sunt inovative și eficiente în asigurarea securității informaționale. Studiem continuu noile tendinței și investim în potențialul intelectual al membrilor echipei CTS.

 

Cum credeți că va evolua domeniul în care activați în continuare?

 

Domeniul tehnologiilor informaționale va evolua în ritm foarte rapid şi urmărim această tendință pe parcursul ultimilor treizeci de ani. Suntem martori ai implicării roboților și noilor soluții oferite de dezvoltatorii din mai multe țări, ceea ce înseamnă că în scurt timp viața va fi aproape integral cuprinsă de tehnologii.

 

Ce așteptări aveți de la 2018?

 

„Pentru a nu fi dezamăgit, nu avea așteptări mari” – așa se spune. Dar, chiar dacă așteptările sunt modeste, vreau să menționez că în domeniul TIC mereu rezultatele depășesc așteptările. Ne aflăm într-o eră a tehnologiilor informaționale care se dezvoltă cu o viteză mult mai mare decât celelalte domenii. Sunt ferm convins, că CTS își va dezvolta capacitățile, dând dovadă de profesionalism. Și provocările care vor apărea vor servi drept antrenament pentru obiective mai mari, mai ample, urcând cu o treaptă mai sus întreprinderea.

 

Sursa: www.tribuna.md

696

Feedback