CTS în cadrul Seminarului Regional ITU „Aspecte esențiale ale securității cibernetice în contextul Internet of Things”

CTS în cadrul Seminarului Regional ITU „Aspecte esențiale ale securității cibernetice în contextul Internet of Things”

În perioada 18-19 septembrie, la invitația Uniunii Internaționale de Telecomunicații (ITU) din cadrul ONU, Î.S Centrul de Telecomunicații Speciale (CTS) a participat la Seminarul Regional ITU cu genericul „Aspecte esențiale ale securității cibernetice în contextul Internet of Things”, eveniment organizat în cadrul ictweek2017 în orașul Tașkent, Uzbekistan. La seminar au participat reprezentanți ai ministerelor și agențiilor, ai mediului academic, cât și a echipelor CERT din țările membre și asociate ITU, operatori de telecomunicații, dezvoltatori de software și alte organizații din domeniul tehnologiilor informaționale.

 

Tematica de bază a evenimentului a cuprins o serie de aspecte ce țin de securitatea cibernetică și domeniul TI. Au fost abordate subiecte precum: rolul statului și cooperarea internațională în securitatea cibernetică; rolul echipelor CERT și cooperarea la nivel național; securitatea rețelelor de telecomunicații; dezvoltarea potențialului uman în domeniul securității cibernetice; securitatea tehnologiilor avansate: sistemele inteligente de transport, blockchain, mașinile conectate, orașele inteligente.

 

În opinia directorului Centrului de Telecomunicații Speciale, domnului Serghei Popovici, participarea la asemenea evenimente este foarte importantă și permite identificarea, analiza și atenuarea problemele și riscurilor ce țin de securitatea cibernetică. Un rol deosebit în direcția fortificării relațiilor de cooperare, revine echipelor naționale sau guvernamentale de răspuns la incidentele de securitate informatică (CSIRT-uri). În cadrul CTS a fost creat Centrul pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD, care este responsabil de coordonarea și  gestionarea incidentelor din întreaga infrastructură telecomunicațională guvernamentală din Republica Moldova, facilitând cooperarea între sectorul public și privat, în acest sens, oferind asistență în vederea diminuării riscurilor existente.

 

Șefa CERT-GOV-MD, Natalia Spânu a participat, în cadrul a două Sesiuni ale evenimentului, cu prezentări în care a vorbit despre activitatea și rolul CERT-GOV-MD prin prisma cooperării la nivel național în vederea asigurării securității cibernetice, cât și despre rolul statului în domeniul vizat și cooperarea internațională. La fel, a abordat problematica asigurării securității infrastructurilor critice și importanța cooperării naționale în acest sens. „Spațiul cibernetic oferă multe oportunități de dezvoltare a societății informaționale bazate pe cunoaștere, cât și riscuri la adresa funcționării acesteia. Atât instituțiile guvernamentale, cât și  cele din sectorul privat trebuie să posede capabilitatea de protecție a infrastructurii critice şi serviciilor sistemelor informaţionale.  Domeniul securităţii cibernetice a început să capete noi dimensiuni odată cu creşterea gradului de automatizare a nivelului tehnologic, precum și  extinderea amenințărilor cibernetice.  În același timp, evoluţia contextului geopolitic a impus o nouă paradigmă a culturii securităţii informaționale, în care dimensiunea cibernetică capătă o importanţă crescândă alături de celelalte domenii care vizează securitatea naţională.” a menționat doamna Natalia Spînu.

 

În contextul evenimentului a fost organizată o întrunire a membrilor Comunității Regionale în Comunicații, membru al căreia Î.S. Centrul de Telecomunicații Speciale este din anul 2008. În discuție, participanții s-au axat asupra rolului și contribuției organizației în vederea fortificării cooperării internaționale în domeniul securității cibernetice la nivelul statelor membre CSI. 

 

Evenimentul a servit drept prilej pentru stabilirea și consolidarea relațiilor de cooperare dintre participanți, efectuarea unui schimb eficient de experiență și idei în dezvoltare a securității cibernetice, precum și identificarea unor soluții optime în vederea protejării infrastructurilor critice de stat.

 

992

Feedback