Î.S. ”Centrul de Telecomunicații Speciale” a semnat un Memorandum de cooperare cu Centrul de asigurare a securității informației din Uzbekistan.

Î.S. ”Centrul de Telecomunicații Speciale” a semnat un Memorandum de cooperare cu Centrul de asigurare a securității informației din Uzbekistan.

Î.S. ”Centrul de Telecomunicații Speciale” (CTS) a semnat  un Memorandum de cooperare în domeniul securității cibernetice cu Centrul de Asigurare a Securității Informației (Uzbekistan).

 

 Serghei Popovici, directorul general al Centrului de Telecomunicații Speciale, a menționat că ”CTS este interesat în extinderea și dezvoltarea cooperării cu structuri naționale și internaționale, publice și private, din domeniul securității cibernetice în vederea protecției infrastructurilor critice de stat, precum și asigurării securității sistemelor informatice.”

 

Centrul de Asigurare a Securității Informației, este o instituție din cadrul Ministerului Dezvoltării Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Uzbekistan. Acesta răspunde de colectarea și analiza informațiilor privind incidentele informatice, asistența consultativă și tehnică în prevenirea amenințărilor la adresa securității informatice din Uzbekistan. Scopul principal al Centrului este de a preveni și reduce noile amenințări la adresa securității cibernetice care afectează direct securitatea națională.

 

Termenii și domeniile de cooperare inter-instituționale, conform memorandumului semnat sunt: schimbul de experiență privind prevenirea, reacția și investigarea incidentelor de securitate a informațiilor; organizarea întâlnirilor comune, sesiunilor de instruire, seminarelor pentru a discuta aspecte legate de securitatea informațiilor; ș.a.

 

În conformitate cu HG746 din 18.08.2010 , CERT-GOV-MD din cadrul CTS reprezintă un punct de contact cu structurile de tip CERT care funcționează în cadrul instituțiilor sau sectorului privat, naționale ori internaționale. CTS a semnat până în prezent astfel de acorduri cu structuri similare din Georgia, România, CERT SUA,  Kazahstan ș.a.

943

Feedback