Servicii telecomunicaţionale

Servicii telecomunicaţionale

Acces la reţeaua Internet


Denumirea completă
Servicii de acces la rețeaua globală Internet.


Descriere
Pentru autoritățile publice, serviciul este prestat de  CTS conform HG nr. 546 din 20.07.2011.
Serviciul de acces la rețeaua Internet permit accesarea resurselor disponibile în Internet. Pentru a putea beneficia de acest serviciu, potențialii beneficiari trebuie să fie conectați la Sistemul de Telecomunicaţii a Autorităților Administrației Publice (STAAP). STAAP este interconectată cu majoritatea rețelelor furnizorilor naționali de servicii telecomunicaționale. În funcție de necesitățile beneficiarului, capacitatea conexiunii Internet poate fi de până la 1000 Mbps. Accesul la resursele Internet găzduite la furnizorii de servicii din Moldova, se asigură implicit la o viteză de 1000 Mbps (partajat).


STAAP este construită în baza reţelei telecomunicaţionale gestionate de către CTS ce asigură comunicarea în bandă largă, are o arhitectură stea de înaltă fiabilitate și un nivel sporit de redundanță. Rețeaua este în continuă dezvoltare și extindere a ariei de acoperire.


Beneficiari
Autorități publice, instituții de stat, întreprinderi din sectorul real.


Domenii de utilizare
Serviciul de acces la rețeaua Internet este utilizat pentru:
accesarea resurselor disponibil în rețeaua Internet;
accesarea din rețeaua Internet a serviciilor oferite pe partea beneficiarului (pagini web, aplicații web, email, DNS, etc.).


Serviciul include

 • Acordarea unei adrese IP reale (la necesitate, pot fi acordate mai multe adrese IP);
 • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat;
 • Raportare privind nivelul serviciilor;


Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.

 

Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul de acces la rețeaua Internet este oferit în bază de contract.


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”Internet”.


Preţ  servicii
Acest serviciu poate fi oferit Bugetului de Stat pentru autoritățile publice si subdiviziunele lor conform listei indicate în Hotărîrea guvernului 840 din 26 iulie 2004. Pentru a afla dacă instituția Dvs. corespunde criteriilor stabilite de Guvern în acest sens, rugăm să contactați serviciul Vînzări.

 

 


INTRANET GUVERNAMENTAL


Denumirea completă
servicii de schimb informaţional protejat interdepartamental pentru autorităţile publice şi servicii de asigurare a canalului de legătură şi acces la sistemele şi resursele informaţionale de stat


Descriere
Serviciul este prestat de CTS conform HG nr. 546 din 20.07.2011.
Serviciul de Intranet Guvernamental asigură comunicarea între autorități publice, prin intermediul Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (STAAP). Pentru beneficiari, STAAP deține securitatea integrată. Toate comunicațiile, dintre oricare două părți, se face criptat.. Comunicarea între două autorități publice conectate la STAAP este posibilă doar dacă acest fapt este explicit permis în baza acordului autorității către care este inițiată comunicarea.


Schimbul de informații în cadrul STAAP se realizează în baza rețelei telecomunicaţionale gestionate de către CTS ce asigură comunicarea în bandă largă de până la 1000 Mbps. Rețeaua are o arhitectură stea de înaltă fiabilitate și un nivel sporit de redundanță. Rețeaua este în continuă dezvoltare și extindere a ariei de acoperire.


Beneficiari
Autorități publice.


Domenii de utilizare
 Serviciile de transport date securizate ale CTS sunt utilizate pentru:

 • Oferirea accesului și accesarea sistemelor informaționale telecomunicaționale ale autorităților publice de către alte autorități publice;
 • La transmiterea corespondenței și asigurarea fluxului de informație electronică între instituțiile statutului;
 • Acordarea și accesarea sistemelor și resurselor informaționale de stat de către terțe persoane;  
 • Asigurarea comunicațiilor în bandă largă între oficiile și locațiile geografic dispersate ale autorităților publice;
 • Asigurarea comunicațiilor între autorități publice diferite conectate la STAAP, inclusiv accesarea serviciilor oferite în rețea de acestea;


Serviciul include
Conectarea oficiilor beneficiarului la STAAP (conexiuni optice sau Ethernet) ;

 • Configurarea regulilor de acces în rețea pentru beneficiar (ex. între oficii, între diferite autorități publice);
 • Asigurarea accesării securizate a resurselor informaționale ale autorităților publice, la nivelul domeniilor de responsabilitate ale CTS;
 • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat;
 • Criptarea si securizarea traficului cu mijloacele speciale;
 • Alte activități și servicii ce cad sub incidența HG 546 din 20.07.2011;
 • Raportare privind nivelul serviciilor;


Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.

 

Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul Intranet Guvernamental este oferit în bază de contract bilateral cu autoritățile publice. Pentru a putea beneficia de serviciul Intranet Guvernamental, autoritatea publică urmează să contacteze serviciul Vînzări. Autoritatea publică va comunica necesitățile sale, iar CTS va stabili dacă aceste necesități pot fi satisfăcute prin intermediul serviciului Intranet Guvernamental (integral sau parțial).


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți sau Serviciul Vînzări. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”STAAP”.


Preţ servicii
Acest serviciu poate fi oferit din contul Bugetului de Stat pentru autoritățile publice si subdiviziunele lor conform listei indicate în Hotărîrea guvernului 840 din 26 iulie 2004. Pentru a afla dacă instituția Dvs. corespunde criteriilor stabilite de Guvern în acest sens, rugăm să contactați serviciul Vînzări.

 

Parametri de calitate pentru trimestrul IV 2017

 

Serviciu Videoconferință

 

Descriere

Videoconferința este o sesiune de comunicare  între doi utilizatori sau un grup de utilizatori, care permite participanților să se vadă și să se audă reciproc, indiferent de locația lor. În acest sens sunt necesare o serie de instrumente speciale, cum ar fi: PC-uri, dispozitive mobile, browsere, componente hardware sau software pentru camere video, conexiune stabilă la internet, cât și instrumente necesare pentru audio și video: ecrane, microfoane, difuzoare, căști, proiectoare.

 

Tipuri de Videoconferință

Există două tipuri principale de videoconferințe:

1.    personale - videoconferințele personale implică o sesiune video între doi utilizatori

2.    de grup - conferințele de grup se clasifică după cum urmează:

Conferința video simetrică implică mai mult de doi participanți care se pot vedea și auzi reciproc. Acest tip de conferință video este potrivit pentru întâlnirile care necesită implicare maximă a tuturor participanților.

Comutarea activată prin voce permite participanților să audă și să vadă doar difuzorul activ în timp ce se vede pe sine sau difuzorul anterior. Tehnologia poate fi executată în diferite versiuni.

Conferința bazată pe roluri implică existența a două tipuri de participanți: vorbitori și ascultători. Fiecare ascultător poate deveni vorbitor, cu permisiunea gazdei conferinței.

Videoconferința pentru învățământul la distanță permite vorbitorului să vadă și să audă tot auditoriul, în timp ce acesta vede și aude numai vorbitorul (instructorul).

Streamingul este un mod de conferință care permite vorbitorului difuzarea la o audiență largă, în timp ce el nu poate auzi și vedea ascultătorii. 

 

Beneficiile serviciului

 • Platforma multifuncțională de comunicații unificate permite utilizatorilor de diferite dispozitive și servicii, cum ar fi IP-telefonie, conferințe video, e-mail să comunice liber în interiorul rețelei corporative;
 • Calitate de comunicare este ridicată chiar și pe canalele lente și instabile;
 • Este asigurată securitatea rețelei corporative;
 • Existența abilității de a integra cu hardware pentru protocoale de videoconferință H.323 / SIP;
 • Nu este nevoie de echipamente scumpe, deoarece serverul nu efectuează transcodarea de fluxuri video;
 • Folosind tehnlogia SVC (Scalable Video Coding), utilizatorii conferinței multipunct, pot vedea imaginea în calitatea accesibilă echipamentelor și canalelor de comunicare utilizate;
 • Aplicațiile client sunt disponibile pentru toate platformele: Windows, MacOS, Android și iOS cu suport pentru videoconferințele multipunct;
 • Suportul pentru UltraHD 4K permite utilizarea unor ecrane mari.

 

Ordinea de prestare a serviciului

Serviciul de videoconferință este oferit în bază de contract. 

 

Suport în utilizarea serviciului

Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar de a indica codul serviciului ca fiind ”Serviciu videoconferință”.

49514

Feedback