Istoria Semnăturii Digitale în Republica Moldova

Istoria Semnăturii Digitale în Republica Moldova

 

Istoria semnăturii  digitale a început peste 100 de ani în urmă,  când semnătura electronică se efectua cu ajutorul telegrafului și  codului Morse. Din punct de vedere al semnificației, semnătura electronică este forma digitală a semnăturii olografe, fiind reflexia în spațiul virtual al acesteia. O semnătură electronică are aceleași funcționalități și aplicabilități ca și semnătura olografă. În plus, dacă în cazul semnăturii olografe există suspiciuni în cazul identificării semnatarului, aceste suspiciuni sunt excluse în cazul semnăturii digitale cu forță juridică, datorită sistemului bazat pe infrastructura  cheilor publice având  drept element de bază certificatele cheilor publice, non-repudierea semnăturii fiind asigurată în proporție de sută la sută.

 

În  prezent,  semnătura  digitală  se aplică prin intermediul sistemului  securizat de criptare a  datelor. Certificatele cheilor publice se emit  de Centrul de Certificare al Cheilor Publice în conformitate cu legislația în  vigoare.

 

Astfel istoria  semnăturii digitale în RM a început cu:

  • Legea nr 264 din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic și semnătura electronică;
  • Crearea Centrului de Certificare de nivel superior;
  • Hotărârea Guvernului nr. 320 din 23.03.2006 pentru aprobarea regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice;
  • Pe data de 13.09.2006  a fost înregistrat primul Centru de Certificare a Cheilor Publice de nivelul doi
  • În 2014,  numărul  total de utilizatori ai semnăturii digitale a depășit  cifra de 27.000;
  • Numărul de companii din RM care utilizează semnătura digitală a depășit cifra 845;
  • Numărul total de utilizatori ai semnăturii mobile a depășit  cifra de 13.420 utilizatori.

     

10385

Feedback