Servicii de marcare temporală

Servicii de marcare temporală

Descriere
Pentru a putea stabili corect consecutivitatea evenimentelor la nivelul sistemelor TI sau la nivelul unui document, este important a avea o referință credibilă și acceptată de toate părțile la timpul producerii evenimentului. În acest scop, serviciul de marcare temporală este o soluție sigură și cost-eficientă. Dacă sistemele interne pot fi manipulate, serviciul de marcare temporală este independent de platforma pe care rulează componentele sistemului TI și va returna în toate cazurile timpul exact (timestamp), la nivel de milisecunde, a producerii evenimentului. Acest parametru va fi fixat în jurnalele de audit la nivel de aplicație sau la nivelul softului de sistem, pentru a putea reconstitui ulterior șirul evenimentelor.


Serviciul de marcare temporală este oferit ca serviciu disponibil în rețea. Poate fi apelat de orice entitate autorizată (sistem, componentă de sistem) și va returna timpul exact, sincronizat cu surse credibile din Internet.


Beneficiari
Instituții de stat, organizații private, persoane fizice.


Domenii de utilizare
 Serviciile de marcare temporală sunt utilizate în următoarele scopuri:

  • Stabilirea și fixarea momentului în timp a generării unei semnături digitale;
  • Stabilirea și fixarea momentului în timp a producerii unui eveniment la nivelul unui sistem TI (ex. autentificare în sistem, creare document, autorizare document, confirmare primire document, etc.);
  • Formarea jurnalelor de audit cu evenimente critice și sensibile în timp (ex. schimbare parolă, modificări la nivelul BD, ștergere înregistrare, etc.)


Serviciul include

  • Conectarea la serviciu;
  • Accesarea serviciului din rețeaua de transport date a autorităților administrației publice;
  • Conexiune VPN pentru accesarea serviciului din rețeaua Internet;
  • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat.


Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.


Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul de marcare temporală este oferit în bază de contract. Anexă la contract este Acordul privind nivelul serviciilor. După semnarea contractului, beneficiarului i se transmit rechizitele de accesare a serviciului.

 


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”PKI_SRV”.


Preţ  servicii
Pentru a obține o ofertă de preț, rugăm să contactați Serviciul Suport Clienți

8736

Feedback