Email guvernamental

Email guvernamental

Denumirea completă
Servicii ale Sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice
 

Descriere
Serviciul este destinat exclusiv autorităților administrației publice și structurilor subordonate acestora. Serviciul este oferit conform Hotărârii de guvern nr. 546 din 20.07.2011.
Pentru implementarea prevederilor dispoziției menționate, ÎS CTS, oferă serviciul de poștă electronică guvernamentală. Serviciul permite beneficiarilor să gestioneze cutiile poștale disponibile în cadrul instituției. Utilizatorii au posibilitatea de a expedia și primi corespondența electronică, dețin acces la calendar, registrul de contacte și documente ce pot fi accesate partajat. Cutia poștală poate fi accesată implicit prin interfață web, precum și prin intermediul clienților de poștă desktop (ex. Outlook, The Bat, etc.).


Securitatea este integrată în serviciu. Cutiile poștale sunt protejate, accesul este în bază unei politici de parole complexe, cutia poștală poate fi accesată cu utilizarea protocoalelor securizate (SSL și TLS).


Serviciul are la bază o infrastructură TI de ultimă generație, bazată pe tehnologii performante de cloud computing. Infrastructura are integrat un nivel înalt de fiabilitate, scalabilitate și securitate.

Beneficiari
Autorități publice, structuri subordonate.


Domenii de utilizare
 Serviciul de poștă electronică guvernamentală este utilizat pentru:

  • Primirea și expedierea corespondenței electronice a salariaților beneficiarului, către alte autorități publice și structuri de stat, precum și către orice altă adresă de email;
  • Transmiterea informației confidențiale, cu aplicarea măsurilor de securitate de rigoare (ex. certificate digitale, arhive criptate);
  • Gestionarea calendarului individual, precum și crearea și gestionarea calendarelor comune;
  • Gestionarea listei de contacte;
  • Lucrul partajat cu documente.


Serviciul include

  • Crearea serviciului de poștă electronică guvernamentală la domeniul beneficiarului;
  • Configurarea accesului la interfața de administrare pentru persoanele responsabile ale beneficiarului, care vor putea gestiona cutiile poștale pentru salariații beneficiarului;
  • Oferirea ghidurilor de utilizator pentru administrator și pentru salariați;
  • Asigurarea disponibilității serviciului și a datelor conform nivelului agreat (inclusiv restabilire în caz de incident);
  • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat.


Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.

 

Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul de poștă electronică al autorităților administrației publice este oferit conform reglementărilor aplicabile aprobate de Guvern.

 

Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”STAAP Email”.

 

Preţ  servicii
Acest serviciu poate fi oferit din contul Bugetului de Stat pentru autoritățile publice si subdiviziunele lor conform listei indicate în Hotărîrea guvernului 840 din 26 iulie 2004. Pentru a afla dacă instituția Dvs. corespunde criteriilor stabilite de Guvern în acest sens, rugăm să contactați serviciul Vînzări.

 

8395

Feedback