Certificate ale cheilor publice cu forţă juridică

Certificate ale cheilor publice cu forţă juridică

Descriere
Certificatele cheilor publice cu forță juridică sunt emise în cadrul Centrului de certificare a cheilor publice al autorităților administrației publice. ÎS Centrul de Telecomunicații Speciale este autoritate de certificare de nivelul doi, acreditată în R. Moldova conform Legii cu privire la documentul electronic și semnătura digitală nr. 264 din 10.07.2004.


Certificatul digital cu forță juridică emis de CTS permite crearea semnăturii digitale cu forță juridică, conform legislației în vigoare. Semnătura digitală cu forță juridică este echivalentă cu semnătura olografă pe suport de hârtie, conform legii. Aceasta asigură identitatea autorului, autenticitatea și integritatea documentelor și a mesajelor semnate.


Aplicarea semnăturii digitale garantează non-repudierea documentului, adică semnatarul documentului nu poate să nege faptul creării și semnării documentului.


Conform legislației în vigoare, Centrul de Certificare garantează compensarea prejudiciului la utilizarea certificatelor cheilor publice cu forță juridică.


Domenii de utilizare
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, certificatele digitale cu forță juridică pot fi utilizate la:

  • Accesarea serviciilor electronice oferite de instituțiile statului (disponibile la www.servicii.gov.md);
  • Comunicarea în formă electronică cu instituțiile statului (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, CNAS, etc.);
  • Comunicarea în formă electronică cu terțele părți, când este necesară asigurarea forței juridice a documentelor transmise și primite (ex. Biroul de Credit, AGEPI, bănci comerciale, etc.);
  • Comunicarea în formă electronică în cadrul organizației, când este necesară asigurarea forței juridice a documentelor transmise și primite.

Centrul de certificare a cheilor publice vă pune la dispoziție softul aplicativ specializat necesar pentru a integra semnătura digitală cu forță juridică în sistemele informatice ale organizației.


Beneficiari
Autorități publice, instituții de stat, organizații private, persoane fizice.


Caracteristici serviciu

  • Certificatul digital este valabil pentru perioada de un an.
  • Dispozitivul securizat conține certificatul cheii publice și cheia privată a posesorului.
  • Certificatul cheii publice poate fi copiat de pe dispozitiv.
  • Cheia privată nu poate părăsi dispozitivul securizat.
  • Toate operațiunile criptografice ce presupun utilizarea cheii private sunt efectuate pe dispozitivul securizat.


Ordinea de prestare a serviciilor
Pentru obținerea certificatelor digitale cu forță juridică beneficiarii urmează să plaseze o solicitare către Serviciul Suport Clienți.
Instituțiile ce planifică implementarea utilizării certificatelor digitale cu forță juridică în cadrul sistemelor sale, pot obține autorizația Centrului de Certificare pentru a acționa pe poziția Centrului de Înregistrare.


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciilor pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”PKI_SRV”.


Preţ  servicii
Pentru a obține o ofertă de preț, rugăm să contactați Serviciul Suport Clienți.

18093

Feedback